Optimal inredning av ett lager

Stålhyllor

Eftersom tanken med ett lager är att kunna förvara allehanda verktyg, varor och föremål är det viktigt att man organiserar det så optimalt som möjligt. Man bör tänka över hur man bäst placerar större objekt, som till exempel bord och diverse möbler, liksom hur man kan utnyttja höjden i lokalen. Särskilt om man har en liten lokal kan höjden spela en avgörande roll för att lagret skall vara så funktionellt som möjligt, och genom att installera ett antal stålhyllor som till exempel de du kan titta på här så kan du enkelt och effektivt ordna med ett mycket tillfredställande rum.

Oavsett om det handlar om en större, professionell lagerlokal som tillhör ett stort företag eller ett mindre utrymme i hemmet, så är just stålhyllor ett extremt smart sätt att lagra så mycket som möjligt, så praktiskt som möjligt. En lagerlokal handlar ju inte bara om att förvara saker utan också att ha god tillgång till dem och med anpassningsbara stålhyllor kan man med lätthet komma över detta problem.

Hyllor på bredden

I större lokaler kan man installera stålhyllor som är ganska långa och breda där man får plats med både små och stora föremål. Det är alltid bra att planera ordentligt så att man snabbt får tillgång till dessa saker, och det är därför som stora och tunga objekt bör placeras på de lägre hyllorna och de lättare på de högre. Man bör också ta sig en funderare över om man kan komma att behöva vissa lyftanordningar för att snabbt kunna komma åt tyngre föremål, som till exempel en lyftarm eller en mindre truck.

Hyllor på höjden

Ibland kan det vara lätt att glömma att även höjden kan spela en viktig roll när det kommer till lagerlokaler, och man behöver inte heller vara rädd för att gå över vissa saker som till exempel dörrar och fönster. Skall man lagra saker på höjden bör man dock ha tillgång till en pall eller en stege och här är det särskilt viktigt att de högre föremålen är mindre och lättare än dem längst ner.

Var inte rädd för tomma ytor

Det fiffiga med stålhyllor är att man också kan använda dem som underlag och tillfälliga bord. Jobbar man mycket i lagret kan det vara bra att ha en sektion i hyllan som man har tillgång till och där kan ställa i från sig kaffekoppen eller fylla i inventeringslistan.